Appreciative Inquiry

lundbye himmeludsnit


Med metoden Appreciative Inquiry har rigtig mange arbejdspladser  hentet inspiration til at håndtere forandringsprocesser og udvikle anerkendende kommunikation. Med god grund. Appriciative Inquiry inviterer til at: 

-        bringe succesfulde erfaringer ind i dialogerne

-        udvikle læring og fordybelse 

-        skabe konstruktive fremtidsperspektiver 

-        koble meningsfulde løsninger og mål med energifyldte handlinger

-        opbygge identitet baseret på styrker og kompetente arbejdspræstationer

-        udvikle samarbejdet omkring alle typer af arbejdsopgaver

Som erhvervspsykolog har jeg stor erfaring med at tilrettelægge processer for teams, grupper, afdelinger, virksomheder og organisationer. Appriciative Inquiry  er en indfaldsvinkel, som  - anvendt med omtanke og situationsfornemmelse - skaber dynamik både i små teams og i udviklingsforløb med mange hundrede deltagere. 

Læs mere om Apprecialtive Inquiry i bogen ”Slip Anerkendelsen Løs” af Mads Ole Dall, Solveig Hansen (red.). Frydenlund

Solveig Hansen Gjerding   Havneholmen 56, 5.sal th   1561  København V    +4522137429    sh@erhvervspsykolog.net