SOLVEIG GJERDING

IMG_0168_2_2

Et godt spændende arbejde, hvor den enkelte sætter sine faglige og personlige talenter i spil  i et givende samarbejde med andre er en vigtig kilde til glæde og selvværd. En vigtig del af livet.

Som erhvervspsykolog er jeg levende engageret i, hvordan samtaler og udviklingsprocesser kan frigøre og udvikle menneskers potentialer og drømme i arbejdslivet. Så den enkelte trives og fagligheden udfoldes og styrkes.

Min teoretiske tilgang er alsidig og nuanceret. Jeg arbejder ud fra metakognitiv metode og samskabende anerkendende dialog. Jeg lægger stor vægt på at omsætte de spændende teorier og metoder til praktiske redskaber, der virker.

Et par dage om ugen har jeg individuelle samtaler – og ellers er jeg ude på både private og offentlige arbejdspladser  for at facilitere teams eller ledergrupper.

Referenceliste


Eksempler på projekter

Ledelsesudvikling og fascilitering af lederteams, Københavns Kommune

Lederudvikling i forbindelse med strukturreformen for bla. Næstved Kommune

Udvikling af institutioner og virksomheder i forhold til indarbejdelse af den anerkendende metode (Frederiksberg og Rudersdal Kommune)

Udvikling og afholdelse af ’Systemisk Organisationsudvikling’ og ’Ledelse og Systemisk Coaching’, begge 8 ugers moduler på Diplomlederuddannelsen, DFH

Design og Organisationsuvikling, fra strategisk analyse til organisationsændring, SOSU-skole

Teamcoaching i forbindelse med omstrukturering, sammenlægninger og besparelser

Fascilitering af ledere og deres personalegrupper med fokus på mere kvalitet og effektivitet i opgaveløsning, indenfor alle typer af kommunale forvaltningsområder

Udvikling og gennemførelse af strategiske organisationsudviklings-projekter for flere interesseorganisationer, herunder udformning og udvælgelse af politiske strategier

Udvikling og afholdelse af 2-årig coachinguddannelse af hele skoleforvaltningen og skoleledelsesteams i Gentofte Kommune

Udvikling og afholdelse af lederkurser og –uddannelser, København, Helsingør, Storstrøms Amt, Esbjerg, Bornholm  m.fl.

Ledelse af fagkonferencer og –debatter med op til 500 deltagere

Foredragsholder om den anerkendende metode, forandringsprocesser og stresshåndtering


Solveig Hansen Gjerding   Havneholmen 56, 5.sal th   1561  København V    +4522137429    sh@erhvervspsykolog.net