Stress-rådgivning

B_253_Lundbye_landskab_ved_Arres___72_dpi-kopi


Mange velfungerende, dygtige, ressourcestærke og ansvarlige mennesker oplever desværre at få stress.

Normalt kan vi opfatte et arbejdspres, hvor mange krav skal gå op i en højere enhed, som en spændende opgave, det giver personlig tilfredshed at løse. Det er også en måde at lære sig selv bedre at kende på og en måde at udvikle selvtillid.

Men når det gode arbejdsliv forvandler sig til stress, har bekymringerne og tankemylderet taget over. Stress opstår, når vi oplever og bearbejder en belastning ud fra angst og frygt. Hvis vi møder en udfordring opfyldt af nyttesløse og vedvarende spekulationer og bekymringer som: ’Kan jeg nu nå det’?  ’Er jeg mon god nok’? ’Kan jeg overhovedet klare de nye opgaver’? ’Er det mon farligt’? giver vi os selv double-trouble. Sådanne ’trigger-tanker’ sætter krop og sind i alarmberedskab, så vi nu både står med en krævende opgave og et krævende selv, der skal leve perfekt op til – uklare og urealistiske forventninger.

 

Individuel stressbehandling

Derfor kan den enkelte have god gavn af rådgivning, behandling og støtte, når stress og bekymring melder sig. Både for at få dæmpet stress-reaktionerne her og nu. Vi kan lære at få et anderledes forhold til vores mentale processer, så vi lettere kan stoppe et negativt tankemylder og lægge det fra os. Og for at få vurderet situationen ’set udefra’: Hvad er realistisk og rimeligt at stille af krav? Hvad er muligt? Er min leder til at få i tale? Eller er min leder selv stresset og ude af stand til at lytte og handle? Kan det blive bedre, der hvor jeg arbejder nu – eller skal jeg kigge mig om efter en arbejdsplads, hvor ’der er mere styr på tingene’?

 

Fælles forebyggelse af stress på arbejdspladsen

På samme måde kan en arbejdsplads sætte forebyggelse af stress på dagsordenen og undgå det stigende antal kostbare langtidssygemeldinger, vi ser. I en tid hvor der både sker en skærpelse af krav til ledere og medarbejderne fra arbejdspladsernes side – og hvor den enkelte samtidig stiller store krav til egne præstationer, er det oplagt at tage dialogerne i fællesskab:

Dels at få samtalen om arbejdsopgavernes omfang gjort til en del af hverdagen, så forventninger og prioriteringer bliver tydelige og afgrænsede og den enkelte ikke føler sig overladt til sig selv.

 

Dels i fællesskab at arbejde med de opmærksomhedpunkter og enkle teknikker, som findes indenfor den metakognitive metode. Her lærer man f.eks. at spotte trigger-tanker, der er et irrationelt produkt af ’mavefornemmelsen’ og blot registrere og observere dem, i stedet for at lade sig forføre ind i nedadgående spiral af angst, frygt og depression. I vores mentale apparat gemmer der sig nogle superstærke ressourcer, som vi kan optræne til at understøtte os i hverdagen og give krop og sind mere ro.


 læs dette eksempel på hvordan vi gør

 

Solveig Hansen Gjerding   Havneholmen 56, 5.sal th   1561  København V    +4522137429    sh@erhvervspsykolog.net